Home » หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด คืออะไร

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด คืออะไร

by webmaster
302 views
อบรมดับเพลิง

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นมักจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของเพลิงไหม้ การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ และวิธีการระบายเพลิงอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ มักจะรวมการอบรมในการปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการช่วยเหลือในเหตุการณ์ดับเพลิง

ทำไมกฎหมายจึงให้ความสำคัญของการจัดอบรมดับเพลิง

รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีการเกิดไฟไหม้ในโรงงานสถานประกอบกิจการ และตึกสูงต่างๆ มากมายในแต่ละปี โดยหากอ้างอิงจากสถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550-2559 โดยสำนักข่าวไทย พบว่ามีเหตุอัคคีภัยมากกว่า 1,500 ครั้งต่อปี การจัดให้มี อบรมดับเพลิงจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในกลุ่ม อาคารขนาดใหญ่ ที่เป็นตึกสูงและห้างสรรพสินค้า พบว่ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นถึง 100 ครั้งในช่วงเวลา 10 ปี ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านบาท

อัคคีภัย เป็นเหตุเพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ที่มีเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ก็ล้วนมีส่วนประกอบของเชื้อเพลิง ทั้งในโครงสร้างอาคาร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บในอาคาร ก็ล้วนเป็นเชื้อเพลิงได้ เมื่อเกิดไฟลุกไหม้

ซ้อมดับเพลิงจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงาน

สาเหตุของอัคคีภัย

  • ต้นเหตุเพลิงไหม้เกิดจากประกายไฟ ที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
  • ทั้งจากการชำรุดของอุปกรณ์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการลัดวงจร รวมไปถึง
  • ความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ทำงาน หรืออาศัยในอาคารเอง

ล้วนส่งผลให้เกิดประกายไฟไปติดกับเชื้อเพลิง กลายเป็นเหตุอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายแก่ อาคาร ทรัพย์สิน ไปจนถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารด้วย

เรียนรู้การดับเพลิงทั้งรัฐและเอกชน

การให้ความรู้ผู้อาศัยในอาคาร เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้

หรือจัดอบรมดับเพลิง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสความสูญเสีย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงผู้อาศัยเอง ก็สามารถระงับเหตุเบื้องต้นเองได้ จากความรู้ที่ได้รับจากการอบรมดับเพลิง

เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ผู้คนที่ติดอยู่ด้านในมักได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟ ทำให้หมดสติอยู่ภายใน หรือไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากไม่รู้เส้นทางหนีไฟของตึกนั้น

“รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นจึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยอย่างปลอดภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด โดยข้อมูลจาก สสส. พบว่าเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง 25% ในปี 2561 แต่ยังไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย จึงมีการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ รวมถึงการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยด้วย

นอกจากนี้การเข้าใจถึงโครงสร้างอาคารที่พวกเขาทำงานอยู่ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าอบรมรับรู้ถึงเส้นทางหนีไฟและการใช้ประตูหนีไฟที่ถูกต้อง และสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงเตือนภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากอัคคีภัยหรือการทำงานของอุปกรณ์เตือนภัยที่ผิดพลาดจากความประมาทของผู้ที่อยู่ในอาคาร เช่น มีการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบทำให้ควันบุหรี่ไปสัมผัสกับเครื่องตรวจจับควันไฟและเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

ทีมต่อสู้ไฟทุกคนสำคัญ

You may also like

เกี่ยวกับเรา

บทความเพื่อคุณ Blog ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้สูงซึ่งอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by athucpham