Home » อันตรายในการทำงานบนที่สูงที่คุณควรระวัง และ หาวิธีป้องกัน

อันตรายในการทำงานบนที่สูงที่คุณควรระวัง และ หาวิธีป้องกัน

by webmaster
15 views
PPE-ทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงเป็นกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่ออันตรายและบาดเจ็บในกรณีที่ไม่ระมัดระวังอย่างมาก ดังนั้นควรระวังและใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้เมื่อทำงานบนที่สูง

 1. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ: ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้แน่ใจว่ามีความเสถียรและอยู่ในสภาพดี ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต และตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น เช็คสายไฟและสายเคเบิลว่ามีตำหนิหรือชำรุดหรือไม่ หรือตรวจสอบการทำงานของระบบยกขึ้น-ลงของอุปกรณ์ยกของหนัก.
 2. การใส่ชุดนิรภัย: ใส่ชุดนิรภัยที่เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย เสื้อคลุมต้านไฟ รองเท้านิรภัยที่มีเท้าเป็นเหล็ก เป็นต้น และใช้เข็มขัดของชุดนิรภัยให้แน่ใจว่าเข็มขัดเป็นสภาพดีและทำงานอย่างถูกต้อง.
 3. การตรวจสอบโครงสร้าง: ตรวจสอบโครงสร้างที่คุณจะยืนหรือยืนอยู่บนนั้น เช่น บันได เสา เชือก หรือพื้นผิว ให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงและไม่มีความเสียหาย ถ้ามีปัญหาใด ๆ ควรแจ้งผู้รับผิดชอบให้รับทราบและแก้ไข.
 4. การใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย: เมื่อทำงานบนที่สูงควรทำการเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง ไม่ควรทราบที่ยืนหรือเดินไปข้างหน้าโดยมองลงมา และไม่ควรทำงานในสภาพที่เป็นอุณหภูมิสูงหรือฝนตก เพราะอาจทำให้พื้นผิวลื่น และเสี่ยงต่อการลื่นไถลหรือล้มลง.
 5. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐาน: ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานการทำงานบนที่สูงที่ถูกต้อง เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยขององค์กร หรือมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง.
 6. การระวังแหล่งกำเนิดอันตราย: ระวังแหล่งกำเนิดอันตรายที่อาจมีต่อคุณ เช่น สายไฟสูงแรง สิ่งแปลกปลอม หรือสภาพอากาศที่แปรปรวน.
 7. การฝึกอบรม: รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง รวมถึงวิธีใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้ถูกต้อง และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัย.
 8. การตรวจสอบการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณกับโครงสร้างหรือระบบยกขึ้น-ลงอย่างมั่นใจ และตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อถูกต้องและมีความปลอดภัย.
 9. การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: มีการวางแผนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินเช่น วิธีการถอดตัวออกจากที่สูง หรือการให้การปฏิบัติการช่วยเหลือ.
 10. การร่วมมือและสื่อสาร: สื่อสารและร่วมมือกับทีมงานอื่นๆ ที่ทำงานบนที่สูงเพื่อประสบความปลอดภัยและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ.

การทำงานบนที่สูงเป็นกิจกรรมที่ต้องระวังความปลอดภัยอย่างมาก เพราะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทันที ดังนั้นควรใส่ใจและปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของคุณและผู้อื่นในบริเวณทำงานบนที่สูง.

PPE-ทำงานบนที่สูง-02

การใช้ PPE (Personal Protective Equipment) เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานบนที่สูงเพื่อประกอบการงานอย่างปลอดภัย รายการ PPE ที่มักจะใช้ในงานบนที่สูงประกอบด้วย:

 1. หมวกนิรภัย: ช่วยปกป้องหัวและใบหน้าจากการกระเด็น การตกหรือสิ่งของที่ตกลงมาจากบน.
 2. เสื้อคลุมต้านไฟ: เสื้อคลุมที่มีสมรรถนะต้านไฟและมาตรฐานเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และความร้อน.
 3. รองเท้านิรภัย: รองเท้าที่มีเท้าเป็นเหล็กหรือเท้าที่เหมาะสำหรับการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากวัตถุตกหรือที่ร้อน.
 4. ชุดสายคล้อง: ชุดสายคล้องที่มักใช้เพื่อความปลอดภัยขณะทำงานบนที่สูง ชุดนี้ประกอบด้วยสายและอุปกรณ์ที่ช่วยในการยึดตัวกับโครงสร้างหรือสายช่วยเหลือเมื่อเกิดฉุกเฉิน.
 5. เข็มขัดนิรภัย: เข็มขัดที่มีความแข็งแรงและสามารถรัดแน่น PPE ได้อย่างปลอดภัย.
 6. แว่นตานิรภัย: ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่น สารเคมี หรืออันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน.
 7. หน้ากากนิรภัย: หน้ากากที่มีความเข้มข้นเพียงพอในการป้องกันจากฝุ่น สารเคมี หรืออนุภาคอันตรายอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการหายใจ.
 8. ถุงมือนิรภัย: ถุงมือที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้มือในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น ถุงมือทนต่อสารเคมี.
 9. ชุดปลอดสถานะอากาศ: ชุดปลอดสถานะอากาศที่มักใช้ในสถานการณ์ที่มีสารเคมีอันตรายหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันจากอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้.
 10. อุปกรณ์ปลอดภัยอื่นๆ: อาจมี PPE อื่นๆ ที่เป็นไปได้ตามรูปแบบของงาน อย่างเช่น คาดกุญแจช่วยเพื่อป้องกันการหลุดล้มจากสถานที่ทำงาน.

การใช้ PPE เป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันอันตรายและควรตรวจสอบและรักษา PPE ให้มีสภาพดีเสมอ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในการทำงานบนที่สูง.

แหล่งที่มาข้อมูล : ปฏิบัติงานบนที่สูงตามมาตรฐาน

เกี่ยวกับเรา

บทความเพื่อคุณ Blog ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้สูงซึ่งอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by athucpham