Home » BS 5839 มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ Part 1

BS 5839 มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ Part 1

by webmaster
39 views
BS 5839 -01

BS 5839 Part 1 เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญในด้านระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และการป้องกัน อันมีเป้าหมาย ในการให้คำแนะนำและข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบและการติดตั้งระบบนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสาญญาณเตือนไฟไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานที่ต่างๆ รวมถึงอาคารเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสาธารณะ

มาตรฐานนี้มีหมวดหมู่หลายประเภท เพื่อให้ระบบสาญญาณเตือนไฟไหม้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละแห่ง โดยมีหมวดหมู่หลักดังนี้

BS 5839 -02

1. หมวด L (Life Safety)

  • L1 : ระบบความคุ้มครองสูงสุด
  • L2 : กำหนดพื้นที่ตามความเสี่ยง
  • L3 : ครอบคลุมเส้นทางหลบหนี
  • L4 : การป้องกันเส้นทางหลบหนีเท่านั้น
  • L5 : การป้องกันแบบเฉพาะเจาะจง

2. หมวด M (Manual)

ระบบแบบแมนนวล ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปิดใช้งานโดยมนุษย์โดยไม่มีเครื่องตรวจจับอัคคีภัยอัตโนมัติ

3. หมวด P (Property Protection)

  • P1 : ความคุ้มครองทรัพย์สินที่สมบูรณ์
  • P2 : กำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

มาตรฐานนี้ยังกำหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ของระบบสาญญาณเตือนไฟไหม้ดังนี้

BS 5839 -03

แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้

  • ต้องตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จุดเริ่มต้นหลัก
  • ต้องมีตัวบ่งชี้หลักที่ชัดเจนแสดงสถานะการทำงานของระบบ

โซนการตรวจจับ

  • การแบ่งเขตช่วยในการระบุตำแหน่งอย่างรวดเร็วในระหว่างเหตุฉุกเฉิน
  • พื้นที่เกิน 300 มตารางต้องแบ่งเป็นโซนอย่างน้อย 2 โซน
  • โซนเดี่ยวไม่ควรขยายเกิน 2,000 มตารางเพื่อป้องกันการระบาด

เครื่องเตือนด้วยเสียง

  • สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนรอบข้างปกติ
  • ให้เสียงที่สูงถึง 65 dB(A) หรืออย่างน้อย 5 dB(A) เหนือเสียงรบกวนชั่วคราว
  • ในส่วนของที่พักอาศัยหรือห้องนอนให้เสียงที่ดังสูงขึ้นอย่างน้อย 75 dB(A) เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยตื่นได้ทันที

Manual Call Points

  • ต้องวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
  • ส่วนใหญ่จะติดตั้งที่ทางออกทุกระดับของพื้นและทางเดินที่นำไปสู่ด้านนอกโดยตรง
  • ต้องอยู่ห่างจากระดับพื้นประมาณ 1.4 เมตร

BS 5839 -04

การเดินสาย

  • สายเคเบิลจะต้องยืดหยุ่นต่อความร้อน
  • มีสายเคเบิลทนไฟมาตรฐานและสายเคเบิลทนไฟเป็นพิเศษ
  • ต้องป้องกันการพังทลายก่อนเวลาอันควรในกรณีเกิดเพลิงไหม้

มาตรฐาน BS 5839 เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ และช่วยให้ระบบสาญญาณเตือนไฟไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและตอบสนองต่ออุบัติเหตุไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

You may also like

เกี่ยวกับเรา

บทความเพื่อคุณ Blog ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้สูงซึ่งอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by athucpham