Home » SWOT คือ หลักการวิเคราะห์ที่สำคัญต่อคนทำงาน

SWOT คือ หลักการวิเคราะห์ที่สำคัญต่อคนทำงาน

by webmaster
469 views
SWOT

รู้หรือไม่ SWOT คืออะไร คือ หลักการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนจากการทำงาน

SWOT คืออะไร โดย หลักการสำคัญผู้ให้บริการนั้นไม่ใช่แค่ความเป็นผู้นำหรือความรู้ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น แต่ทักษะการวิเคราะห์ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน SWOT คือหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการทำงาน โดยจะเน้นไปที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ศักยภาพต่าง ๆ และปัจจัยภายนอกร่วมกัน เพื่อประเมินถึงความเสี่ยง จุดแข็ง จุดอ่อน และวางแผนในการทำงานหรือบริหารต่าง ๆ โดยหลักการนี้หัวใจสำคัญคือการนำข้อมูลที่รู้ รวมไปถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์โดยปราศจากอคตินั่นเอง 

 

SWOT คือ

 

ความหมายของ SWOT 

SWOT คือตัวย่อภาษาอังกฤษที่มาจากคำสี่คำ ซึ่งเป็นคีย์หลักสำคัญของหลักการ SWOT ดังนี้ 

Strengths

คือ การวิเคราะห์และนำจุดแข็งภายในองค์กรของตนเองมาเปรียบเทียบเพื่อวางแผนการบริหาร ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความปลอดภัยของบริษัท รวมไปถึงการวางแผนบริหารที่มีคุณภาพก็สามารถนำเป็นจุดแข็งได้เช่นเดียวกัน จุดแข็งเหล่านี้คุณจะต้องนำมาเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ในบริษัท 

Weaknesses

คือ การนำจุดด้อย จุดที่ยังมีปัญหาขององค์กรตัวเอง มาวิเคราะห์ใหม่เพื่อหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถปรับให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างไร้ที่ติ การรู้ข้อเสียของตัวเองนั้นถือเป็นสิ่งที่องค์กรหลาย ๆ ที่มักจะมองข้ามเนื่องจากมีอคติ คิดว่าบริษัทตัวเองดีที่สุด เพอร์เฟคที่สุด แต่ความจริงแล้วทุก ๆ ที่นั้นมีปัญหาเสมอ มองปัญหาให้ออก และทำความเข้าใจ ยอมรับมัน จากนั้นแก้ไขด้วยหลักเหตุและผล 

Opportunities

คือ โอกาส ผู้บริหารจะต้องหมั่นมองหาโอกาสในการทำงานอยู่สม่ำเสมอ โอกาส คือการเข้าถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากภายใน เช่น แหล่งเงินทุน แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ รวมไปถึง outsource ที่มีคุณภาพและไว้ใจได้ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ ซึ่งการจะคว้าโอกาสไว้ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้นำโอกาสมาปรับใช้ในการบริหารอย่างมีคุณภาพ

Threats

คือ การเข้าใจและมองเห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น และรู้จักการวางแผนเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก การเมือง ความเป็นไปต่าง ๆ การบริหารของบริษัทอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทตนเอง ดังนั้นการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายนอกและมองหาวิธีการในการรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้น 

 

swotสำคัญต่อการบริหารภายในองคืกรอย่างไร

 

SWOT สำคัญต่อการบริหารภายในองค์กรอย่างไร ? 

SWOT เป็นคีย์หลักที่สำคัญอย่างมากต่อการบริหาร ซึ่งผู้บริหารหลาย ๆ คนมักจะมองข้ามไป โดย SWOT เป็นหลักการที่เน้นไปที่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้นการเข้าใจ SWOT ก็เท่ากับว่าคุณเข้าใจบริษัทของตัวเองด้วย ทำให้คุณสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรหมที่คุณอาจจะไม่เคยมองเห็นมาก่อน

ข้อดีของ SWOT

  • SWOT เป็นหลักการที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจปัจจัยจากต่าง ๆ จากบริษัทของตัวเองมากขึ้น ทำให้การทำงานและการบริหารมีประสิทธิภาพ 
  • มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างไม่มีอคติ
  • ช่วยให้สามารถนำปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ นำไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • มีประโยชน์ด้านการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ อย่างมาก เนื่องจาก SWOT คือการนำปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ ซึ่งจะออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 

จัดอบรมswotให้กับพนักงาน

สำหรับ SWOT นั้นสรุปแล้วก็คือการทำความเข้าใจทั้งบริษัทของตนเองและบริษัทอื่น ๆ เพื่อที่จะได้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญของการใช้งาน SWOT ไม่ใช่แค่ข้อมูลเท่านั้น แต่ mindset ของผู้บริหารก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าลืมที่จะศึกษาความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถใช้ SWOT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกี่ยวกับเรา

บทความเพื่อคุณ Blog ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้สูงซึ่งอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by athucpham