ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อยกสินค้าอย่างปลอดภัย

การขับรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ fork lift พนักงานที่ทำงานนั้นจะต้องได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและวิธีการขับขี่รถยกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเครื่องจักรปี 2556 วันนี้เราจะมาพูดถึง 31 ขั้นตอนการขับรถ fork lift ได้อย่างปลอดภัยดังนี้

1. ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น

2. ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์และในกรณีพบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที

3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

4. ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ และใช้อัตราความเร็วที่ดรงงานนั้น ๆ กำหนดไว้

5. อย่าออกรถโฟล์คลิฟท์หรือหยุดรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทันทีทันใด

6. ต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย

7. เวลาขับรถโฟล์คลิฟท์สวนกันต้องเผื่อระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอ

8. ก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์ลอดผ่านที่ใดๆ ผู้ขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับลอดผ่านได้อย่างปลอดภัย

9. เพื่อความปลอดภัยก่อนเลี้ยว ถึงทางแยกหรือถอยหลังต้องให้สัญญาณแตรทุกครั้ง

 

10. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ให้ขับรถไปข้างหน้า ในกรณีที่มองข้างหน้าไม่เห็นเนื่องจากของที่บรรทุกบังสายตาคนขับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้านหน้าเสมอ

11. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ลงเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถถอยหลัง เมื่อลงเนินเสมอ

12. ขับรถโฟล์คลิฟท์ช้า ๆ เมื่อผ่านทางที่เปียกลื่น

13. ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์อย่ายื่นมือ หรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถ

14. ห้ามขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะที่มีอาการง่วง มึนงงหรืออยู่ในอาการเมา

15. ห้ามยกงาสูงค้างไว้ในกรณีวิ่งรถเปล่า

16. ควรมีแผ่นป้ายบอกเตือนความปลอดภัยในแต่ละจุด

17. เลือกใช้ Pallet ให้เหมาะสมกับของที่จะยก

18. ตั้งระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม

19. ต้องมั่นใจว่าวัสดุสิ่งของที่บรรทุกอยู่บน Pallet ที่ปลอดภัยและบรรทุกอยู่ในสภาพที่มั่นคงก่อนขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์

20. เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะบรรทุกของอย่าวิ่งยกงาสูง ควรให้ระดับงาสูงจากพื้นผิวประมาณ 8 นิ้ว

21. อย่ายกของที่บรรทุกไว้สูง ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่านพื้นที่ลาดเอียงต่างระดับ

22. ห้ามยกของหรือขับรถโฟล์คลิฟท์โดยการเอียงงาไปทางด้านหน้ารถ

23. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ดันวัสดุสิ่งของ

24. ในขณะที่ยกของขึ้นหรือลงควรทำอย่างระวังเพื่อป้องกันการเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

25. ห้ามยกของถ้ารถโฟล์คลิฟท์ไม่อยู่บนพื้นระดับเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

26. ห้ามบรรทุกของสูงหรือมีน้ำหนักของเกินอัตรากำลังของรถโฟล์คลิฟท์ตามรุ่นที่ระบุไว้

27. ถ้าของบรรทุกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ควรขับรถโฟล์คลิฟท์ถอยหลัง

28. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน หรือเดินผ่านใต้เงารถยก

29. ใช้ตะแกรงกั้นของและหลังคานิรภัยสำหรับการใช้งานยกของสูงๆ

30. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เสียการทรงตัว

31. ระวังท้ายรถโฟล์คลิฟท์ปัด

32. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแทนลิฟท์

33. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ขับแข่งขัน

34. ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์เป็นรถรับส่งผู้โดยสาร

35. ขณะจอดอยู่กับที่ ต้องลดงาลงวางติดกับพื้นก่อนทุกครั้ง

36. ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อเกิดประกายไฟใดๆ ขณะชาร์จไฟแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

หากท่านใดที่สนใจต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการขับรถยกได้อย่างปลอดภัยและเทคนิควิธีการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ https://www.อบรมรถยก.com