เริ่มต้นตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องทำอย่างไร

อันตรายจากการเกิดไฟไหม้ในตึกใหญ่และบนอาคารสูงจนทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเกิดความเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตเนื่องจากโดยส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างรวดเร็วทำให้ไฟเกิดการลุกลามเกิดการควบคุมข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับเพลิงไหม้คือการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ fire alarm ของเราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมไปถึงควรมีการตรวจ เช็ค ระบบ ไฟ อ ลามทุกๆปีเป็นอย่างน้อย ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System ) นั้น มีความสำคัญมาก เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าระบบแจ้ง เตือนเหตุเพลิงไหม้ของคุณยังใช้งานได้ปกติดี จึงจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อยู่ตลอดเวลา   การตรวจสอบประจำปีจะทำการตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ในระบบไฟร์อรามทุกตัว รวมทั้งตู้คอนโทรล และอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัว อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติดี  และเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 

รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีอะไรบ้าง

1.ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ ความสะอาด
2.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และกระแสไฟในวงจร
3.ตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของ Battery 24 VDC
4.ตรวจสอบ Battery Charger
5.ตรวจสอบหลอดไฟ ระบบแสดงการทํางานของอุปกรณ์ LED Lamp
6.ตรวจสอบสภาพของ ตู้ FCP – Control Panel
7.ตรวจสอบการทํางานของระบบ Function
8.ตรวจสอบการทํางานของ Heat ทําความสะอาด Heat การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิดต่างๆ  จะทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์เป่าลมร้อน (Heat Gun) แล้ว จะดูสถานะการณ์ทำงาน ของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ของตัวอุปกรณ์

 • ตรวจทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ด้วยเครื่องเป่าลมร้อน (Heat Tester)
 • ตรวจทดสอบการทำงานของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ในการแจ้งเตือน
 • ตรวจทดสอบการส่งสัญญาณไปแจ้งที่ตู้ควบคุมระบบ เมื่อทดสอบด้วยเครื่องเป่าลมร้อน
 • ตรวจทดสอบการส่งสัญญาณไปแจ้งที่ตู้ควบคุมระบบ
 • ตรวจทดสอบสภาพโดยรวมของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
 • ตรวจทดสอบสายที่เชื่อมต่อ
 • เช็คหลอดดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status)

การทำความสะอาด (Cleaning) สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

 • ทำความสะอาดของ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
 • ทำความสะอาดและขันน็อต เข้าสายเชื่อมต่อให้แน่น
9.ตรวจสอบการทํางานของ Smoke ความสะอาด Smoke การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์จำลองควัน เช่น สเปรย์ควันเทียม (Smoke Detector Tester) แล้ว จะดูสถานะการณ์ทำงาน ของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ของตัวอุปกรณ์

 • ตรวจทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยสเปรย์ควันเทียม (Smoke Tester)
 • ตรวจทดสอบการส่งสัญญาณไปแจ้งที่ตู้ควบคุมระบบ เมื่อทดสอบด้วยสเปรย์ควันเทียม
 • ตรวจทดสอบการทำงานของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ในการแจ้งเตือน
 • ตรวจทดสอบการส่งสัญญาณไปแจ้งที่ตู้ควบคุมระบบ
 • ตรวจทดสอบสายที่เชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (LED Status) ตู้ควบคุมระบบ

การทำความสะอาด (Cleaning) สำหรับ อุปกรณ์ตรวจจับควัน

 • ทำความสะอาดของ อุปกรณ์ตรวจจับควัน
 • ทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่น
10.ตรวจสอบการทํางานของกระดิ่ง, ไฟกระพริบ, ไฟกระพริบ, เสียง เป็นต้น
11.ตรวจสอบการทํางานของ Manual Station หมั่นทําความสะอาด Manual Station