Home » รู้จักกับเครื่องตรวจจับสารเคมีประเภทต่างๆ

รู้จักกับเครื่องตรวจจับสารเคมีประเภทต่างๆ

by webmaster
65 views
1.รู้จักกับเครื่องตรวจจับสารเคมีประเภทต่าง ๆ

Gas Chromatography Detectors

เครื่องตรวจจับแก๊สโครมาโตกราฟีเป็นส่วนสำคัญในเคมีวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกและระบุสารประกอบในส่วนผสมของก๊าซ เครื่องตรวจจับเหล่านี้ทำงานโดยการส่งตัวอย่างก๊าซผ่านโครมาโตกราฟี โดยแยกส่วนผสมออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ 

Flame Ionization Detectors (FID) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานสำหรับสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีความไวสูง Thermal Conductivity Detectors (TCD) ใช้งานได้อเนกประสงค์ โดยตรวจจับสารประกอบได้หลากหลายโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของการนำความร้อน Electron Capture Detectors (ECD) มีความไวต่อฮาโลเจนและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

Mass Spectrometry Detectors

เครื่องตรวจจับแมสสเปกโตรเมทรีระบุสารเคมีตามอัตราส่วนมวลต่อประจุของไอออน ในวิธีนี้ ตัวอย่างทางเคมีจะถูกแตกตัวเป็นไอออน และไอออนที่ได้จะถูกแยกออกจากกันในแมสสเปกโตรมิเตอร์ จากนั้นเครื่องตรวจจับจะตรวจวัดไอออนเหล่านี้เพื่อสร้างสเปกตรัมมวล ซึ่งช่วยในการระบุและหาปริมาณสารประกอบทางเคมีที่มีอยู่ เครื่องตรวจจับเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ส่วนผสมที่ซับซ้อน และใช้กันอย่างแพร่หลายในการทดสอบทางเภสัชกรรม นิติเวช และด้านสิ่งแวดล้อม

Colorimetric Detectors

เครื่องตรวจจับการวัดสีใช้ปฏิกิริยาเคมีที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนสีที่มองเห็นได้เพื่อบ่งชี้ว่ามีสารเคมีบางชนิดอยู่ มีความเรียบง่าย คุ้มค่า และใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับชุดทดสอบภาคสนาม เครื่องตรวจจับเหล่านี้นำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการทดสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถระบุการมีอยู่ของสารปนเปื้อน เช่น คลอรีน ตะกั่ว และยาฆ่าแมลง

Electrochemical Detectors

3.เครื่องตรวจจับเคมีไฟฟ้าจะวัดความเข้มข้นของสารเคมีตามคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า

เครื่องตรวจจับเคมีไฟฟ้าจะวัดความเข้มข้นของสารเคมีตามคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอิเล็กโทรดที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่ ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าที่วัดได้ซึ่งสอดคล้องกับความเข้มข้นของสารเคมี โดยทั่วไปเครื่องตรวจจับเหล่านี้ใช้เพื่อตรวจจับก๊าซ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกซิเจนในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

Photoionization Detectors (PID)

2.เครื่องตรวจจับโฟโตไอออนไนซ์ใช้แสงอัลตราไวโอเลต

เครื่องตรวจจับโฟโตไอออนไนซ์ใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อทำให้เกิดไอออนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ ก๊าซไอออไนซ์จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่วัดโดยเครื่องตรวจจับ 

PID มีความไวต่อสารเคมีอินทรีย์หลายชนิด และมักใช้สำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจจับการรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการวัสดุอันตราย

Infrared Spectroscopy Detectors

เครื่องตรวจจับสเปกโทรสโกปีแบบอินฟราเรดจะระบุสารเคมีตามการดูดกลืนแสงอินฟราเรด สารเคมีต่างๆ จะดูดซับแสงอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นต่างกัน และเครื่องตรวจจับจะวัดการดูดกลืนแสงนี้เพื่อระบุปริมาณของสารต่างๆ เครื่องตรวจจับเหล่านี้ใช้ในการติดตามสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ก๊าซ และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

Conductivity Detectors

เครื่องตรวจจับการนำไฟฟ้าจะวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสารเคมีบางชนิด มักใช้ในไอออนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจจับไอออนในสารละลาย การใช้งานประกอบด้วยการทดสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถตรวจจับไอออน เช่น ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต

Fluorescence Detectors

เครื่องตรวจจับการเรืองแสงทำงานโดยให้ตัวอย่างสัมผัสกับแสง ทำให้เกิดการเปล่งแสงเรืองแสง จากนั้นจึงวัดความเข้มของสารเรืองแสงนี้ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารเคมีเฉพาะในตัวอย่าง เครื่องตรวจจับเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและใช้งานได้หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์ในด้านชีวเคมีสำหรับการตรวจจับชีวโมเลกุลและในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจจับโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) และสารมลพิษอินทรีย์อื่นๆ

You may also like

เกี่ยวกับเรา

บทความเพื่อคุณ Blog ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้สูงซึ่งอุทิศตนเพื่อนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by athucpham