Gạo nếp tú lên

Mã số sản phẩm : PR644
470.000đ Yến
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Thanh

ĐT: 09772279*** Khu vực: Mù Cang Chải (thị trấn) - Mù Cang Chải - Yên Bái Địa chỉ: Gọi cửa hàng