Thất diệp nhất chi hoa

Mã số sản phẩm : PR585
1.800.000đ 1 kg
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua
Ngan ngừa ung thư và chữa trị ung thư ngâm riêu rất tốt

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Thanh trung

ĐT: 01633750**** Khu vực: Tà Lèng - Điện Biên - Điện Biên Địa chỉ: Gọi cửa hàng

Sản phẩm liên quan