Rau cải thảo Chúc Sơn

Mã số sản phẩm : PR1178
20.000đ 1kg
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua
Rau cải ngồng Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Thực Phẩm Thảo An

ĐT: 09890402*** Khu vực: Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội Địa chỉ: Thôn 6 Gọi cửa hàng

Rau cải ngồng Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội được nông dân áp dụng quy trình trồng rau sạch để canh tác.

Sản phẩm được chứng nhận rau an toàn.

Kính mời quý khách

Sản phẩm liên quan