RAU CẢI MẦM SẠCH

Mã số sản phẩm : PR1233
60.000đ kg
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua
Rau cải mầm sạch nhà trồng

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Vegetables ToonCao

ĐT: 09861251*** Khu vực: Hà Nội - Hà Nội - Hà Nội Địa chỉ: 85 Hạ Đình Gọi cửa hàng

Rau cải mầm sạch đảm bảo k kích thích k bảo quản

Sản phẩm liên quan