hàng nông sản

Mã số sản phẩm : PR1019
12đ kg
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Tra My

ĐT: 01654123**** Khu vực: Quan Triều - Thái Nguyên - Thái Nguyên Địa chỉ: so nhà 02 Gọi cửa hàng

Sản phẩm liên quan