rắn nước

Mã số sản phẩm : PR1254
120.000đ 1kg
Còn 100 Sản phẩm , Đã có 50 người đặt mua
thịt rắn nước

Sản phẩm có bán tại cửa hàng

Cửa hàng: Tâm an

ĐT: 03744442*** Khu vực: Phụng Thượng - Phúc Thọ - Hà Nội Địa chỉ: phụng thượng phúc thọ hà nội Gọi cửa hàng

e chuyên bán thị rắn nước bắt ngoài đồng. khu vực hà nội

Sản phẩm liên quan